Penetrační nátěr na bázi koloidního křemíku EO368

Penetrační nátěr EO je určen k úpravě povrchu před aplikací barev na bázi koloidního křemíku. Lze ho použít na běžné stavební podklady jako je cementová a vápenocementová omítka, sádrokarton, beton, minerální omítka a omítka na bázi koloidního křemíku nebo vodního skla (silikátové).

Penetrační nátěr EO na bázi koloidního křemíku omezuje nasákavost, zvyšuje soudržnost podkladu a přídržnost barvy k podkladu. Zabraňuje pronikání nečistot z podkladových vrstev na povrch fasády a zvyšuje plochu pokrytí barvou.

Specifikace

  • aplikační teplota: od +5°C do +25°C
  • vydatnost: cca 0,2 litru/m² v závislosti na rovinnosti a nasákavosti podkladu
  • čas schnutí: cca 3 h
  • aplikace barvy: cca 6 h po aplikaci penetračního nátěru
  • barva: bezbarvá
  • vydatnost balení 5 l: až 25 m²

  • zvyšuje soudržnost podkladu
  • vyrovnává nasákavost podkladu
  • zvyšuje přídržnost fasádní barvy
  • zvyšuje vydatnost fasádní barvy