Základní barva na bázi koloidního křemíku EO338

Základní barva EO je určená k úpravě podkladu před aplikací tenkovrstvé omítkoviny na bázi koloidního křemíku v systémech TYTAN EOS. Lze ji také použít na běžné stavební podklady jako jsou cementové omítky, vápenocementové omítky, sádrokarton, be-ton a tenkovrstvé disperzní omítky.

Základní barva EO na bázi koloidního křemíku s přídavkem vysoce kvalitních plniv a pigmentů omezuje nasákavost podkladu, zvyšuje přídržnost následné povrchové úpravy k podkladu, přičemž zjednodušuje její aplikaci, zvyšuje vydatnost omítkoviny. Zabraňuje pronikání nečistot z podkladových vrstev na povrch fasády a eliminuje možnost vzniku skvrn.

Specifikace

 • aplikační teplota (podkladu, vzduchu a materiálů): od +5°C do +25°C
 • spotřeba (v závislosti na rovinnosti a nasákavosti podkladu): cca 0,25 l/m²
 • čas schnutí: cca 6 h
 • aplikace omítky: 12 hodin po aplikaci základní barvy
 • odstín: bílá nebo zvolená podle barvy fasády
 • vydatnost balení 10 l: cca 40 m2

 • zvyšuje soudržnost podkladu
 • vyrovnává nasákavost podkladu
 • zvyšuje přídržnost omítky
 • usnadňuje nanášení omítkoviny
 • zvyšuje vydatnost omítkoviny
 • je paropropustná
 • připravená k použití