Pistolová PU pěna ENERGY 2020

ENERGY 2020 pistolová pěna je ideální řešení pro energeticky úsporné budovy. Efektivně a trvale eliminuje tepelné mosty. Umožňuje snížit tepelné ztráty budov o 60%. Výborné izolační vlastnosti byly potvrzeny testy provedenými akreditovaným výzkumným ústavem. Tytan O2 je nová generace polyuretanových pěn, kdy se během aplikace neuvolňují škodlivé látky MDI (izokyanáty). Díky této inovaci, jsou Tytan O2 pěny bezpečnější jak pro uživatele tak pro životní prostředí. Nízký obsah látek MDI u pěn Tytan O2 byl potvrzen švédským institutem SP Provning Forskning Insitute.

Specifikace

 • Vydatnost: až 45l
 • Aplikační teplota: +5°C až +30°C
 • Teplota dózy: +5°C až +30°C
 • Řezatelnost: ≤ 30 min.
 • Doba použitelnosti: 18 měsíců

 • vysoká hustota a homogenní struktura buněk
 • o 60% nižší tepelné ztráty u otvorových výplní
 • nízká expanze 60-90% (F), zabraňuje deformaci rámů
 • krátký čas řezatelnosti – připraveno pro řezání za 25 minut (F)
 • vysoká přilnavost k běžným stavebním materiálům

 • Montáž oken a dveří
 • Vyplňování míst náchylných na vznik tepelných mostů
 • Tepelná izolace
 • Izolace v místech vystavených vodním párám a přenosu vzduchu